Aktuelle betingelser på dwitt.dk

Brugervilkår for bruger på dwitt.dk

Ved at oprette en brugerprofil på dwitt.dk, accepterer du disse brugervilkår og du opfordres hermed til at læse brugervilkårene og gemme/udskrive dem.

1. Om dwitt.dk tjenesten

dwitt.dk er en webbaseret tjeneste, der retter sig mod boligejer, boliglejer og malerfirmaer, hvor brugerne kan anvende dwitt.dk som platform for at indhente tilbud på konkrete specificerede maleropgaver og anmelde/bedømme malerfirmaer. Malerfirmaerne kan anvende platformen(hjemmesiden) til at afgive tilbud på brugernes forespørgsler samt promovere deres virksomhed ved hjælp af deres malerfirma på tjenesten.

dwitt.dk kan overordnet opdeles i to hovedområder:

1.1 Brugerprofil samt indhentelse af tilbud

Brugere kan oprette en profil, hvor de angiver deres stamdata. Disse stamdata bruges kun til at frigives til malerfirmaer når brugeren har acceptere et tilbud. Ligeledes bruges disse stamdata af dwitt.dk til at komme i kontakt med brugeren i tilfælde det er nødvendigt.

1.2 Malerfirmaprofil

Malerfirmaerne kan her oprette sin egen firmaprofil , hvor de kan anføre telefontider, samt uploade og dele eget materiale og oplysninger mv. i det omfang, de ønsker det. Brugerne vil kunne browse registrerede malerfirmaprofiler igennem, læse eller skrive anmeldelser af firmaet efter egne erfaringer, dog kun hvis de har får udført arbejde af det pågældende firma igennem dwitt.dk.

2. Din brugerprofil som boligejer eller lejer

For at kunne bruge dwitt.dk tjenesten skal du oprette din egen profil, og i den forbindelse afgive nogle obligatoriske stamoplysninger, herunder dit navn, postadresse, telefonnummer og email.

Det er ikke tilladt at bruge tjenesten til at indhente priser på opgaver, der ikke er reelle opgaver, fx. hvis et malerfirma benytter tjenesten til at indhente sine konkurrenters priser (pristjek).

Den oprettede opgave kan ses af malerfirmaerne, mens kontaktoplysninger alene kan ses, såfremt du har givet adgang hertil. Dette sker udelukkende, hvis du som bruger accepterer et tilbud fra et malerfirma. Herefter vil malerfirmaet kunne kontakte dig på baggrund af email og telefonnummer. Profilen er personlig, og du må kun oprette én profil. Du må ikke opgive en anden persons emailadresse eller udgive dig for at være en anden, end den du er. I forbindelse med oprettelse af profil skal du vælge et kodeord. Dit personlige kodeord må kun bruges af dig, og du skal opbevare det forsvarligt, og det må ikke videregives til andre. Glemmer du dit kodeord, kan du få tildelt et nyt, og har du mistanke om, at dit kodeord er blevet misbrugt, så kontakt dwitt.dk, der kan spærre kodeordet og tildele dig et nyt.

3. Priser

Oprettelsen af en brugerprofil på dwitt.dk er gratis. Såfremt anden aftale indgås i tilknytning til denne aftale, afregnes en eventuel pris herfor særskilt.

4. Ansvar for eget indhold på opgaver

dwitt.dk påtager sig intet ansvar for dit materiale og foretager ingen form for clearing af rettigheder. Du indestår selv for, at lovligheden af det materiale, du uploader og deler med andre, herunder indestår du for, at din brug af materialet ikke krænker andre rettigheder fx ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller persondataloven. Skulle dwitt.dk blive mødt med et erstatningskrav fra tredjemand, fordi du ved upload og deling af materialet har krænket andres rettigheder, hæfter du overfor dwitt.dk for sådanne erstatningskrav og de omkostninger, dette måtte medføre for dwitt.dk, og du risikerer derfor at blive mødt med såvel erstatningskrav fra rettighedshaveren som dwitt.dk.

5. Retningslinjer for brug af dwitt.dk

Du er berettiget til at bruge den funktionalitet, der til enhver tid måtte være tilgængelig på tjenesten. dwitt.dk forbeholder sig ret til løbende at ændre funktionaliteten på tjenesten. dwitt.dk tjenesten er primært til brug for brugeres forespørgsel på maleropgaver og malerfirmaernes tilbud herpå. Det er ikke tilladt for brugerne at anvende tjenesten til markedsføring af kommerciel/erhvervsmæssig aktivitet, herunder markedsføring af egne eller andres kommercielle produkter og ydelser eller pristjek som anført under punkt 2. Krænker det materiale, du uploader andres rettigheder fx andres ophavseller varemærkerettigheder, eller udgør materialet en krænkelse af anden lovgivning fx persondataloven, markedsføringsloven, straffeloven m.fl., forbeholder dwitt.dk sig retten til at fjerne/slette sådant materiale efter dwitt.dk’s eget skøn og uden forudgående advarsel. Som bruger skal du endvidere holde almindelig ”etikette”, herunder undgå tilkendegivelser eller upload af stødende materiale med fx racistisk, injurierende eller pornografisk indhold, ligesom der skal benyttes acceptabelt sprogbrug. Mobning og chikane accepteres ikke. Tjenesten må ikke anvendes til at spamme eller på anden måde at chikanere malerfirmaer eller andre brugere ved fx at vedblive med at sende meddelelser, selvom modtageren har frabedt sig dette. Konstaterer du, at malerfirma eller andre brugere ikke overholder disse vilkår, er du velkommen til at kontakte dwitt.dk. dwitt.dk forbeholder sig ret til uden yderligere varsel at fjerne indhold og information, som dwitt.dk vurderer overtræder disse vilkår eller relevant lovgivning i øvrigt, og ved grove overtrædelser eller gentagen overtrædelse af disse vilkår forbeholder dwitt.dk sig retten til at hindre din adgang til tjenesten og til at slette din profil.

7. Oplysninger til dig på dwitt.dk

Du accepterer, at dwitt.dk og malerfirmaer på tjenesten kan sende dig meddelelser via det på tjenesten fungerende beskedsystem samt din angivne emailadresse, ligesom der på tjenesten kan forekomme annoncer og markedsføringsmateriale fra dwitt.dk og dwitt.dk’s samarbejdspartnere. Den af dig oplyste egen emailadresse kan alene ses af malerfirmaer, når du som bruger har accepteret et tilbud fra et malerfirma på dwitt.dk. Her vil emailadressen kunne anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse om udførsel af opgaven. dwitt.dk anvender ikke din emailadresse eller beskedsystemet til at sende nyhedsbreve med markedsføringsmateriale m.v., med mindre du har givet dit samtykke hertil. Du er til enhver tid berettiget til let og gebyrfrit at til og framelde dig modtagelsen af nyhedsbreve, hvilket kan gøres på tjenesten under din profil. dwitt.dk forbeholder sig dog ret til at bruge din emailadresse og det på tjenesten fungerende beskedsystem til at sende dig besked om, at der er modtaget besked eller en faktura fra et malerfirma, vigtig information om tjenesten fx. oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold, væsentlige ændringer af disse vilkår, driftsoplysninger, nye eller ændrede funktioner i tjenesten m.v., og fx hvor det på tjenesten integrerede beskedsystem ikke er tilgængelig.

8. Brug af dine oplysninger og dit materiale

Dine stamoplysninger, herunder din emailadresse og det materiale du måtte uploade, vil af dwitt.dk ikke blive overdraget til andre eller af dwitt.dk brugt til andre formål, end hvad der fremgår af disse vilkår. Ved oprettelse af din profil og ved upload af materiale i takt med at du opretter en opgave, accepterer du, at disse oplysninger og dit materiale gøres tilgængelig for malerfirmaer og eventuelt også andre brugere af tjenesten. Du accepterer dog ved upload af materiale, at dwitt.dk og malerfirmaer får ret til at bruge dette materiale som angivet nedenfor under pkt. 9. Du accepterer også at du ikke kan redigere eller slette det materiale, du har uploadet.

9. Rettigheder til dwitt.dk og indhold på sitet

dwitt.dk ejer samtlige immaterielle rettigheder, herunder de fulde ophavsrettigheder, til dwitt.dk tjenesten og enerettighederne til varemærker, kode og grafiske elementer på tjenesten, samt de elementer på tjenesten, der stilles til rådighed af dwitt.dk i form af bl.a. videoer, animationer, lyd, musik, tekst, billeder, fotos m.v. dwitt.dk erhverver sig rettigheder over til det materiale, du vælger at uploade.

10. Persondata

Når du opretter en profil på dwitt.dk tjenesten, indsamler og opbevarer dwitt.dk de enkelte stamdata (obligatoriske oplysninger), hvilket er nødvendig for at kunne administrere din brug af tjenesten. På dwitt.dk tjenesten anvendes også såkaldte ”cookies”. En cookie er en lille fil, som lagres på din computer, der indeholder identifikation af computeren overfor dwitt.dk. Filen indeholder ikke i sig selv oplysninger om dig. Cookies bruges for at skabe en så god brugeroplevelse af tjenesten som mulig, herunder mere målrettede oplysninger til dig, og således at tjenesten kan huske dit brugernavn. I forbindelse med besøg på tjenesten registreres og opbevares den anvendte IPadresse for din computer. Brug af cookies og registrering af din IPadresse sikrer en logning af din brug af tjenesten og er også nødvendig for at sikre en sikker kommunikation og administration af dine rettigheder på tjenesten. dwitt.dk videregiver ikke dine stamoplysninger og øvrige oplysninger, der registreres om dig og din færden på tjenesten eller det materiale, du oploader på tjenesten, medmindre du selv giver adgang for andre til sådan information, eller dwitt.dk forudgående har indhentet dit udtrykkelige samtykke til en sådan videregivelse. Pålægges dwitt.dk at udlevere oplysninger om dig af politiet eller af domstolene, vil dwitt.dk dog udlevere de krævede oplysninger. dwitt.dk anvender en ekstern itleverandør, der varetager den tekniske drift og vedligeholdelse af dwitt.dk. Denne itleverandør er databehandler for dwitt.dk, og du accepterer hermed, at itleverandøren også behandler de data for hvilken du selv er dataansvarlig. Itleverandøren handler som databehandler alene efter instruks fra dwitt.dk, og opnår ingen form for rettigheder til persondata om dig eller øvrige rettigheder til den information, du afgiver, eller materiale du uploader. Du giver ved accept af disse vilkår dwitt.dk fuldmagt til at give instrukser overfor Itleverandøren vedrørende behandling af dine data. For at du kan oprette en profil hos os på dwitt.dk har vi brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, samt emailadresse Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Direktøren og fremtidige ansatte for dwitt.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi bruger en logstatistik på dwitt.dk hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere dwitt.dk.

11. Ansvarsbegrænsning

dwitt.dk tilstræber, at tjenesten altid er tilgængelig. Der kan dog forekomme situationer, hvor tjenesten ikke er tilgængelig, hvilket bl.a. kan skyldes sikkerhedsmæssige eller vedligeholdelsesmæssige årsager, netværksproblemer, svigt i kommunikationsforbindelser og hardware, og dwitt.dk vil så vidt muligt forsøge at varsle sådanne situationer på tjenesten, navnlig hvor tjenesten vil være utilgængelig eller delvis utilgængelig i længere tid. dwitt.dk kan således ikke garantere, at tjenesten altid er tilgængelig. dwitt.dk tager løbende backup af tjenesten og al information på tjenesten, men datatab kan desværre forekomme og du anbefales derfor til altid selv at tage egen backup af det materiale, du uploader på tjenesten. dwitt.dk fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller beskadigelse af dine data, herunder uploadet materiale. dwitt.dk fraskriver sig ansvaret for ethvert tab – direkte såvel som indirekte – som du måtte blive påført ved brug af tjenesten eller ved fejl og mangler ved tjenesten, tjenestens ophør, eller som du måtte blive påført af andre, der anvender tjenesten. dwitt.dk er alene formidler af informationer på tjenesten, herunder vedrørende indhentelse og afgivelse af tilbud bruger og malerfirmaer imellem. dwitt.dk fraskriver sig ethvert ansvar, herunder erstatningsansvar for sådan formidling, herunder for indhold og efterlevelse af sådanne informationer, korrespondance og tilbud. dwitt.dk er således ikke involveret i selve transaktionerne, hvor en bruger får udført arbejde i henhold til et given tilbud, og dwitt.dk fraskriver sig således ligeledes ethvert ansvar for sådant arbejdes udførsel, samt eventuelle fejl og mangler herved. Såfremt dwitt.dk til trods for ovenstående skulle blive pålagt et ansvar, uanset på hvilket ansvarsgrundlag, er dwitt.dk’s ansvar overfor brugeren begrænset til det største af følgende: (i) 50 % af den samlede betaling som dwitt.dk har modtaget fra brugeren inden for de seneste 6 måneder fra erstatningskravets opståen, eller (ii) DKK 1.000. Ovenstående gælder, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

12. Sletning af din profil

Du kan til enhver tid vælge selv at slette din profil og/eller de stamdata oplysninger du har på tjenesten. Dog vil dine materialer ikke være mulige at slette. Ved sletning af din profil skal du også være opmærksom på, at evt. beskeder sendt til andre fortsat vil være tilgængelig for modtagerne, og disse beskeder vil ikke blive slettet. Er din profil inaktiv i mere end 6 måneder eller ved krænkelser af disse vilkår, forbeholder dwitt.dk sig retten til at slette eller deaktivere din profil, og de oplysninger og materiale du har uploadet helt eller delvist. dwitt.dk forbeholder sig endvidere retten til – uden varsel – at ophøre med at udbyde tjenesten og dermed at slette din profil i sådant tilfælde.

13. Ændring af disse vilkår

dwitt.dk forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre disse vilkår. Ved væsentlige ændringer vil dwitt.dk varsle ikrafttrædelsen af de ændrede vilkår med minimum 30 dages varsel. Ændringer bekendtgøres på tjenesten og/eller sendes som besked direkte til dig som bruger via din oplyste emailadresse. De til enhver tid gældende vilkår vil være tilgængelig på tjenesten.

14. Overdragelse

Din brugerprofil er personlig, og du kan ikke overdrage denne til andre uden dwitt.dk’s samtykke. dwitt.dk forbeholder sig ret til at overdrage tjenesten helt eller delvist med alt indhold og brugere samt rettigheder til tredjemand. Skulle en sådan overdragelse finde sted, vil du som bruger modtage meddelelse herom med en frist til at slette din profil, såfremt du ikke kan acceptere overdragelsen.

15. Kontaktoplysninger

dwitt.dk tjenesten drives af:
dwitt v/Output By Brian
CVR. nr.: 27135242
Enghavevej 4
3300 Frederiksværk
Tlf.: +45 26838683
Email: info@dwitt.dk
Der samtidig er dataansvarlig i forhold til dine stamoplysninger (de obligatoriske profiloplysninger), samt databehandler i forhold til de oplysninger og det materiale, du selv vælger at uploade på tjenesten.

16. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem dwitt.dk og et malerfirma, som forgæves er forsøgt afgjort i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved dwitt.dk’s til enhver tid værende værneting. Tvister mellem forbrugere og dwitt.dk følger reglerne for forbrugerværneting i retsplejeloven. Frederiksværk, den 17. Marts 2014